Wat geeft jou zelfvertrouwen?

Soms heb je als ouder alleen maar behoefte aan een steuntje in de rug of een verdiepend gesprek. Dan onderzoeken we samen waar je tegenaan loopt, om vervolgens te kijken wat jij nodig hebt om zelf verder te kunnen. Met name voor kinderen onder de zes jaar is dit de meest gangbare manier van werken. 

Kinderen vanaf een jaar of zes kunnen zich steeds beter uiten via taal. Toch blijven spel, creativiteit en bewegen de belangrijkste manieren om het kind op ontspannen wijze te laten vertellen wat hem of haar bezig houdt.

Ik maak gebruik van verschillende spelvormen en creatieve werkvormen. Daarnaast gebruik ik de natuur vaak, omdat deze voorziet in enorm veel hulpmiddelen. Metaforen, materialen, beweging en ruimte…het ondersteunt allemaal in het ontrafelen van het probleem en het vinden van een oplossing. Ik werk vanuit de visie dat de oplossing altijd al aanwezig is in het kind. We hoeven het alleen maar te ontdekken.

 

Coaching en tekenen

Tekenen is communicatie. Wat een kind in woorden (nog) niet kwijt kan, kan dat vaak wel via kleur, vorm en beweging. Onuitgesproken emotie, een nare ervaring en onbewuste processen kunnen allemaal ruimte krijgen via fijne creatieve werkvormen. Vandaaruit komt gesprek gemakkelijker op gang. Maar soms is dat helemaal niet nodig en zeggen het beeld en het proces genoeg.

In een eerste tekenopdracht is vaak al te zien waar een kind tegenaan loopt. Vanuit deze tekening gaan we samen kijken waar de (ontwikkelings-)uitdaging ligt en wat het vervolg zou kunnen zijn.

EN…IEDER kind kan tekenen, zelfs als het zelf zegt van niet! 

 

 Coaching op school

Naast mijn praktijk aan huis ben ik ook werkzaam binnen scholen. Als kinderen  op obstakels  stuiten binnen het onderwijs is het mogelijk dat ik, in samenwerking met ouders en school, coachsessies en begeleiding geef onder schooltijd. We werken onder andere aan concentratieproblemen, gebrek aan motivatie, angst om fouten te maken en leren omgaan met bijvoorbeeld  ADHD of autisme binnen de schoolmuren. Als kindercoach kan ik een poosje mee lopen en ondersteunen.  Wat ik belangrijk vind is dat een kind zich mag ontwikkelen op het niveau dat het aankan. Daarbij onderzoek ik eerst wat de verwachtingen zijn van het kind, de ouders en de school en vanuit welke talenten het kind zich kan verstevigen. Pas als een kind stevig “staat” en grond onder zijn of haar voeten voelt is er echt ruimte voor groei en ontwikkeling.

Als er een indicatie is voor het aanvragen van een arrangement is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om de coaching vanuit het samenwerkingsverband te laten financieren.

 

Coaching in de natuur

Kinderen coachen in de natuur is voor mij de ultieme win-win situatie. Daarmee heb ik twee van mijn favoriete bezigheden in één verpakt. Buiten zijn betekent voor mij voelen, ademen, ontspannen, in het hier-en-nu zijn en herkennen. De natuur spiegelt, vertaalt, geeft en brengt in beweging. Buiten zijn (de meeste) kinderen in hun element en daarmee staan ze vaak erg open voor coaching. (Veel volwassenen ook, trouwens…) Inzichten vallen soms letterlijk voor je voeten. Of ze trekken voorbij in de lucht. Of ze drijven naar je toe op de golven.  

Egmond aan Zee ligt omringd door een prachtig duingebied. Aan het eind van de straat ligt het strand en de Noordzee. Elk jaargetijde heeft zijn eigen sfeer en uitdagingen. Dat maakt dat elk jaargetijde geschikt is voor buiten-coaching.

 

Coaching als overbrugging naar reguliere hulpverlening.

Als iemand jong is en al flink vastloopt, is hulp zoeken vaak een grote stap. Meestal gaat er een lange periode aan worstelen vooraf, voordat de moed wordt gevonden om de route naar hulpverlening in te zetten. En dan is nog de vraag ‘waar’? De huisarts is een goede eerste stap naar hulp. Deze kijkt samen met de jongere naar welke hulp het beste past. De volgende stap is dan een aanmelding bij een psycholoog, therapeut of andere hulpverlener. Het komt regelmatig voor dat er een wachtlijst is en als dit om een flinke periode gaat, is dat best vervelend. De klachten gaan niet weg en deze tijd van wachten kan erg moeilijk zijn.

Hierin kan ik als jongerencoach een brug slaan. Als het wachten te lang duurt en de druk op de ketel hoger en hoger wordt, kan ik een tijdelijke steun zijn. Wellicht helpt het al als de jongere zijn of haar verhaal kan vertellen. Als coach heb ik de tools om samen met hem of haar op een rijtje te zetten wat er speelt, en om daarnaast te onderzoeken welke handvatten zolang zouden kunnen helpen. Hierdoor kan er hopelijk al wat ruimte ontstaan om zo de stap naar gekozen hulpverlening en het overbruggen van de wachttijd prettiger te maken.

Met liefde, rust en zonder oordeel loop ik graag een poosje mee, tot de jongere aan de beurt bent bij de gekozen hulp.

 

 

Wie ben ik

Mijn naam is Martine van Winden. Ik ben moeder van drie kinderen en kindercoach. Na mijn middelbare school heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond en na vele jaren werkervaring in de kinderopvang vond ik het tijd voor …

Lees meer

Wat is kinder-coaching?

Meestal gaat opgroeien gaat vanzelf. Als ouder doe je je uiterste best om het groeiproces van je kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks dat gebeuren er soms dingen in een mensenleven die dit proces kunnen verstoren of zelfs …

Lees meer

Werkwijze

Soms heb je als ouder alleen maar behoefte aan een steuntje in de rug of een verdiepend gesprek. Dan onderzoeken we samen waar je als ouder vastloopt. Met name voor kinderen onder de 6 jaar is dit de meest gangbare manier van …

Lees meer

Ik werk vanuit de visie dat de oplossing altijd al aanwezig is in het kind.